PHP, WordPress og ehandle

PHP, WordPress og ehandle

PHP, WordPress og ehandle - Posterland

Vores opgave i dette flow var at hjælpe én virksomheder der er ramt under corona. Gennem World Building-metoden skulle vi finde frem til virksomhedens nuværende univers og historier (brug personas og customer journeys). Herefter skulle vi igen ved hjælp af Worldbuilding nu kreativt nytænke universet, hvor I indtænker løsning-er på de udfordringer Covid-19 giver for virksomheden – eller de første skridt på vejen til løsninger.

Det nye univers med de vigtigste fortællinger og nye tiltag (f.eks. nye services, produkter) skulle vi kommunikere ud til virksomhedens målgruppe-r. Med udgangspunkt i planen og ’biblen’ skaber I content (billeder, tekst, video, lyd mm.), der fortæller vores nye historier, univers og tiltag på en spændende og fængende måde, til et kampagnesite i WordPress og til relevante digitale sociale medier, så I kommunikerer virksomhedens nye univers bedst muligt på tværs af medier, transmedia.

Min gruppe og jeg valgte at nytænkte og hjælpe posterland gennem corona.