1. Semester eksamen

1 semester eksamen

1 semester eksamen

1 semester eksamen - Portfolio

Med udgangspunkt i det vi har lært i løbet af 1. semester, skulle vi viderevikle det website, der udgjorde vores daværende portfolio.

Den nye portfolio skal fungere som udstillingsvindue for alt det vi indtil nu har arbejdet med på uddannelsen, samt fremover kunne indeholde det arbejde vi kommer til at udføre i løbet af de kommende semestre. Vores portfolio er vores ansigt udadtil. Den viser hvem vi er og hvad vi kan over for virksomheder, studiekammerater, undervisere mv. Udover at opbygge portfolio, skulle vi også lave remake på udvalgte opgaver. 

1 semester eksamen - Portfolio

Med udgangspunkt i det vi har lært i løbet af 1. semester, skulle vi viderevikle det website, der udgjorde vores daværende portfolio.

Den nye portfolio skal fungere som udstillingsvindue for alt det vi indtil nu har arbejdet med på uddannelsen, samt fremover kunne indeholde det arbejde vi kommer til at udføre i løbet af de kommende semestre. Vores portfolio er vores ansigt udadtil. Den viser hvem vi er og hvad vi kan over for virksomheder, studiekammerater, undervisere mv. Udover at opbygge portfolio, skulle vi også lave remake på udvalgte opgaver.